Kartaltepe Mah. İncirli Cad. Başarı Sk. No:1 B Blok K:3 D:6 Bakırköy

Uzman Psikolog, Lisanslı EMDR Terapisti Doğan YILMAZ

Psikoterapist-psikolog Doğan YILMAZ 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Mersin Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2003 yılında “Trafik Kazaları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Konulu” tezi ile mezun oldu. Lisans eğitimi süresince çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmalarda bulunmuş, 1999 Marmara Depreminde Türk Psikologlar Derneğiyle birlikte deprem bölgesinde psikososyal destek uygulamalarına katılmış olup akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ensitüsü ve yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde eş zamanlı olarak master düzeyinde sürdürmektedir.

Mezuniyeti sonrasında özel gelişen çocuklara yönelik özel eğitim ve terapi çalışmaları yürütmüş olup çeşitli kurumlarda süpervizörlük yapmıştır. Askerlik görevini GATA Haydarpaşa Hastanesi psikiyatri kliniğinde tamamlamıştır. İstanbulda çeşitli mahkemelerde suça itilen ve istismara maruz kalmış çocukların ilk değerlendirmelerini yaparak çocuk ve ailelerin gerekli kurumlara yönlendirilmelerini ve takiplerini üstlenmiş, bilirkişilik hizmeti vermiştir. Arel Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

2007 – 2016 arasında ise Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ergen ve Genç Erişkin Servisi, Akut Psikoz Servisiyle Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Eğitim ve Teddavi Merkezi yani bilinen adıyla AMATEM biriminde görev almıştır. Bu görevleri sırasında MMPI, Rorschach, TAT kişilik testleri ile WiSC-R, WAIS, Cattell zeka testi uygulamaları ve birçok bireysel ve grup terapileri ile hasta değerlendirmeleri ve takipleri yaptı. 2010 – 2012 arasında hastanenin Ergen Kliniğinde Öfke Kontrolü konulu grup terapisinin terapistliği, 2012-2015 akut psikiyatrik hastalıklarda bilgilendirme, rehabilitasyon ve aile çalışmalarında ve akabinde de AMATEM’de bireysel terapi, yapılandırılmış grup terapisi ve etkileşim gruplarında psikoterapistlik görevlerini üstlendi.

Psikoterapi dışında pek çok tıp hekimliği uzmanlık tezinin yazımında da metodoloji ve istatistik yöntemlere dair danışmanlık sağlamıştır. İyi derecede SPSS kullanabilmektedir.

Mesleki gelişimine katkı sağlamak için;

EMDR, Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi-I. Modül, Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz’den Rorschach Testinin Psikoanalitik Yorumu Eğitimlerini almıştır. Doç.Dr Celal Odağ’ın gözetiminde psikodinamik yönelimli grup terapisi eğitimi ve süpervizyonuna devam etmektedir. Ülkemizde oldukça az sayıda uzmanın uygulama becerisi ve yetkisine sahip olduğu Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV ( WISC-IV) ve dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun tanısında oldukça önemli bir yeri olan bilgisayar tabanlı MOXO testlerinin sertifikalı uygulayıcısıdır.

Çalışmalarını bireysel terapiler, çift-aile ve cinsel sorunlar alanlarında sürdürmektedir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Eğitim

Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2003 ( Lisans )
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler A.D 2005( Yüksek Lisans )
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji A.D 2013( Yüksek Lisans )
Yetişkin Psikopatolojisi ve Etkin Terapiler, 2003. Türk Psikologlar Derneği
Kızgınlık ve Çatışmalarla Yaşam, 2003. Türk Psikologlar Derneği
Aile Psikolojisi 2004. Türk Psikologlar Derneği
Psikiyatrik Sorunlarda Davranışçı Yaklaşım, 2005. Türk Psikologlar Derneği
Rorschach Eğitimi,2003-2004. Rorschach ve Projektif Testler Derneği
WİSC-R eğitimi 2005 Türk Psikologlar Derneği
Stanford Binet Eğitimi. 2006 Yrd. Doç Dr. Hale Aksuna ERGENÇ
Kisilik Bozukluklari ve Dinamik Psikoterapi 2008- 2009 Prof. Dr. Doğan ŞAHİN
Cinsel Terapiler Eğitimi 1. Modül 2010 CETAD
EMDR Eğitimi 1.Modül DBE 2011
Stratejik Aile Terapisi. DBE 2012
Çözüm Odaklı Terapi.Chris IVESON.  BRIEF London 2013
Bilişsel Davranışçı Terapi. CBT İstanbul 2013
EMDR Eğitimi 2. Modül DBE 2014
Yüksek Risk Grubundaki Zor Ergenlerle Çalışmak: Kısa Süreli – Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı Atölye Çalışmaları; Matthew D. Selekman. İstanbul Bilgi Üniversitesi-2015
Anne-Çocuk Terapisi; Elizabeth Tuters ve Susan Yapsley. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2015
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 4 Sertifikasyon Eğitimi. Türk Psikologlar Derneği 2016

Dinamik Yönelimli Grup Terapisi ve Süpervizyonu-Doç. Dr. Celal Odağ, Dr. Cemal Dindar 2015-2017
Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitimi Temel Düzey 2016
Attachment Based Family Therapy Introductory Workshop Suzan Levy, ABFT Training Program 2017

Gottman Çift Terapisi Metodu 1.Düzey Eğitimi. John&Julie GOTTMAN. The Gottman Institute USA 2018

Essentials Of Cognitive Behavioral Therapy. Judith S. BECK and colleagues. Beck Institute USA 2018

Cognitive Behavioral Therapy for Depression. Judith S. BECK and colleagues. Beck Institute USA 2018

Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety. Judith S. BECK and colleagues. Beck Institute USA 2018

Cognitive Behavioral Therapy for Personality Disorders. Judith S. BECK and colleagues. Beck Institute USA 2018

Bildiri ve yayınlar

Otistik Çocuğu Olan, Olmayan ve Çocuğu Olmayan Kadınların Çocuk Yetiştirme Stillerinin Karşılaştırılması. 7. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2001

Trafik Kazaları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği II. Kongresi, Ankara, 2003

Fiziksel Enformasyon ve Mahrem İlişki Kararları. 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi,Ankara,2003

Ergenlerde bilişsel davranışçı yönelimli bir grup psikoterapisi uygulaması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010;23:25-31

Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeğinin Çeşitli Psikopatolojilerde İncelenmesi. II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi “Projektif Testler ve Tedavi”, İstanbul, 2012

Algül R., Yılmaz D., Özer Ü., Kaya B. Cerrahi ve Dahili Branş Hekimlerinde Tükenmişlik Düzeyini Etkileyen Değişkenler ve Tükenmişliğin İşe Bağlılık ve Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2016;19: 176-184)

Alkol Madde Bağımlısı Bir Kadının Özellikleri ve Tedavi Süreci. 10.Ulusal Bağımlılık Kongresi. Antalya, 2016

Aytaç HM., Berkol TD., Koyuncu A., Yılmaz D.Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Majör Depresif Dönem Ek Tanısının Başaçıkma Tutumları Üzerindeki Etkileri. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2017

Can Y., Şenay O., Poşpoş ÖH., Yılmaz D., Evren C.Bir AMATEM Polikliniğine Başvuran Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan Kadın Hastalarda Sosyodemografik Verilerin ve Eşlik Eden Psikiyatrik Komorbiditelerinin Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Hastalar ile Karşılaştırılması. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Sözel Bildiri. Antalya 2017

Can Y., Anlı İ.,Yılmaz D., Evren C. Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas Anadolu Psikiyatri Dergisi doi: 10.5455/apd.2849

Nazan Aydın, Hasan Mervan Aytaç, Esra Yazıcı, Doğan Yılmaz, Pınar Çetinay Aydın, Gökşen Yüksel Yalçın, Yücel Kadıoğlu, Cana Canbay, Merve Terzioğlu, Onur Şenol, Cavide Çakmak & Aysel Özer (2018): Rediscovery of penicillin of psychiatry: haloperidol decanoate, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.