Davranış Terapisi Nedir?

Davranış Terapisi Davranış terapisinin, klasik ve edimsel koşullama temelli modern öğrenme kuramının klinik problemlerin tedavisinde uygulanması olarak 1950’li yıllara tarihlenen bir tanımı vardır. 7.1.Temel Yaklaşımlar Geleneksel Davranış Terapisinin üç temel yaklaşımı; Uygulamalı Davranış Analizi, UyarıcıTepki Modeli ve Sosyal Bilişsel Kuram’dır. Bir uçta sadece gözlenebilen davranışa odaklanan katı ve bilişsel süreçleri reddeden UDA dururken, diğer uçta…
Devamı